Қ және ЕҚ / Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Өнеркәсіптік қауіпсіздік-жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған ортаның қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен қорғалу жағдайы. «Богатырь Көмір» ЖШС қауіпті өндірістік нысан болып табылады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария саласындағы заңнамалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау үшін серіктестікте ішкі нормативтік құжаттар қабылданды, объектінің ерекшелігіне бейімделді. Олардың қатарына өндірістік бақылау туралы ереже, міндетті оқытуды ұйымдастыру туралы ереже, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, электр қауіпсіздігі, жұмыскерлердің өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша білімдерін нұсқау беру және тексеру, өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы, қауіпті өндірістік объектінің декларациясы және «Богатырь Көмір» ЖШС біріктірілген менеджмент жүйесінің саясаты жатады. Осы Ережелер мен құжаттар кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің іс-қимыл тәртібін реттейді, міндетті болып табылады және жұмыс қызметінде көмекші құрал болып табылады.

2022 жылы қайта сертификаттау аудитін жүргізу барысында серіктестік денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесінің ИСО 45001:2018 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігін растады.

«Богатырь Көмір» ЖШС қызметінің мақсаты еңбек қызметі үдерісінде серіктестік қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін басқарудың тиімді жүйесін құру болып табылады.

Серіктестіктің ЕҚжәнеЕҚ, ӨжәнеӨҚ саласындағы негізгі міндеттері болып табылатындар:

               1. Серіктестікте еңбекті қорғау жүйесін басқару және өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық (еңбекті қорғауды басқару жүйесі), санитариялық-эпидемиологиялық, оңалту, емдеу-профилактикалық іс-шаралар кешенін жүзеге асыра отырып, жүйені тиімді басқару.

               2. Қауіпті өндірістік нысандарда өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының орындалуын, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің жай-күйіне әсер ететін бұзушылықтардың мән-жайлары мен себептерін анықтауды қамтамасыз ете отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

               3. Өрт қауіпсіздігінің алдын алуға бағытталған іс-шараларды құру және енгізу.

               4. Азаматтық қорғаныс жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру (нысандық сипаттағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі, әскери жанжалдарды жүргізу кезінде қызметкерлер мен объектілерді қорғау жөніндегі іс-қимыл жоспарлары, өз объектілерінде авариялық-құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізу).

Кәсіпорындағы тәуекелдерді бағалай және басқара отырып, серіктестікте ерекшеліктерді ескере отырып, өндіріс салалары бойынша іс-шаралар әзірленді. Сонымен, біздің компанияда тау-кен және геологиялық барлау жұмыстары, энергетика, жарылыс жұмыстары, мұнай базалары, мұнай қоймалары және ЖҚБ саласындағы ЗНПА талаптары қолданылады. Ішкі нормативтік құжаттар өндірістік тәуекелдерді басқаруға және бақылауға бағытталған, кәсіпорында апатты жою жоспарлары және құрылымдық бөлімшелерде өртті жоюдың жоспары әзірленген.